Διαχείριση Νοσοκομείων & Ιατρικών Κέντρων

Επιχειρηματική ανάπτυξη

Σας βοηθάμε να επεκτείνετε την επιχείρηση σας με τρόπους που ίσως δεν έχετε φανταστεί ποτέ πριν. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναζητά, να σχεδιάζει, να οργανώνει και να παρακινεί τις διαδικασίες του οργανισμού σας, με στόχο την επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων που διευρύνουν τους ορίζοντες και την ανάπτυξή σας.

Δημιουργία Κέντρων Αριστείας

Μία ομάδα ανθρώπων που προωθεί τη συνεργασία με εξαιρετικά αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες τεχνικές για τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας ( Center of Excellence).

Είμαστε πρόθυμοι και ικανοί να επεκτείνουμε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητές σας. Θα αποκτήσετε πιστοποιήσεις, κέντρα αριστείας και βραβεία βέλτιστων πρακτικών ακολουθώντας την καθοδήγηση μας σχετικά με την τήρηση των προτύπων και αρχών που θα σας προσφέρουν τεράστια αύξηση του κύρους και των αποτελεσμάτων σας.

Below and Above the Line προωθητικές ενέργειες

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις προώθησης Συνδέσμων και Οργανισμών. Οι ενέργειες above the line αξιοποιούν τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Οι below the line ενέργειες στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών. Το εξειδικευμένο προσωπικό της zita, γνωρίζει πότε πρέπει να χρησιμοποιεί την προσέγγιση ATL και πότε πρέπει να χρησιμοποιεί τη μέθοδο προσέγγισης BTL προκειμένου να επιτύχει την υψηλότερη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Ανάπτυξη κέντρου υποστήριξης πελατών

Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών, τα Κέντρα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης και κάθε Κέντρο που έρχεται σε άμεση επαφή με το κοινό, είναι καλά οργανωμένο, ανταποκρίνεται γρήγορα και άμεσα, μειώνει τις καθυστερήσεις στο ελάχιστο, διαχειρίζεται κατάλληλα τη διανομή των τηλεφωνικών κλήσεων και πάντα εξυπηρετεί τους πελάτες με ευγένεια και επαγγελματισμό.

Την ίδια στιγμή, τα στατιστικά στοιχεία, οι χρήσιμες πληροφορίες και τα δεδομένα πελατών, διαβιβάζονται στους διαχειριστές της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και διαχειρίζονται σύμφωνα με το GDPR.

Στρατηγικές & Δραστηριότητες

Με άλλα λόγια ανάλυση SWOT και βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική μάρκετινγκ.

Ανάλυση SWOT σημαίνει Ανάλυση του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος. Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές. Λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας τις δεδομένες συνθήκες, τον ανταγωνισμό, τους εσωτερικούς ανθρώπινους πόρους, τον ιατρικό εξοπλισμό, τις ευκαιρίες για επενδύσεις και τις δυνατότητες επέκτασης. Έτσι, δημιουργείται μία στρατηγική Μάρκετινγκ. Εργαζόμαστε σε αυτό και παράγουμε άμεσα αποτελέσματα που θα σας εκπλήξουν.

Αξιολόγηση Διοικητικού Προσωπικού

Χωρίς αμφιβολία, στην “Βιομηχανία” της Υγείας, το σημαντικότερο asset είναι το έμψυχο δυναμικό. Η αξιολόγηση, η διαρκής εκπαίδευση, η κατανόηση των στόχων της εταιρείας και η επαγγελματική διασύνδεση με τους συναδέλφους άλλων τμημάτων, είναι στρατηγηκές υψίστης σημασίας για το τελικό output της επιχείρισης.
Το έμπειρο προσωπικό μας, είναι σε θέση όχι μονο να αξιολογήσει το διοικητικό προσωπικό, αλλά και να το βοηθήσει να αντιληφθεί τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του πελάτη, στους στόχους της διοίκησης και στο άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Στελέχωση Επιστημονικού Προσωπικού

Χάρη στις διεθνείς επαφές μας, με περισσότερους από 100.000 γιατρούς όλων των ιατρικών ειδικοτήτων, η ZITA μπορεί να αξιολογήσει και να αξιοποιήσει ιατρούς με εξαιρετικές δεξιότητες και διαπιστεύσεις. Τα δεδομένα, οι επαφές και οι σχέσεις μας σε διεθνές επίπεδο, μας προσδίδουν ένα μοναδικό και απόλυτο πλεονέκτημα.

Βελτίωση των στρατηγικών εσωτερικού και εξωτερικού μάρκετινγκ

Μία από τις εξειδικεύσεις μας είναι η οργάνωση εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών και στρατηγικών μάρκετινγκ, με στόχο μία αποτελεσματική και δυναμική βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική Μάρκετινγκ. Ο συντονισμός και η άρτια λειτουργία του τμήματος μάρκετινγκ, είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος μίας επιτυχημένης εμπορικής στρατηγικής. Η μόνιμη παρακολούθηση και αξιολόγηση, παρεμποδίζουν οποιαδήποτε απόκλιση από τους στόχους μάρκετινγκ και πωλήσεων στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Δημόσιες Σχέσεις και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Οι δημόσιες σχέσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη φήμη και την καλή εικόνα της επιχείρισης στο εξωτερικό περιβάλλον.
Σε ένα τόσο ανταγωνιστικό τομέα, όπως ο ιδιωτικός τομέας της Υγείας, η φήμη μπορεί να είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σας , ο λόγος για τον οποίο διακρίνεστε μεταξύ των ανταγωνιστών σας. Η αποτελεσματική στρατηγική δημοσίων σχέσεων που ακολουθούμε βοηθάει στην αποτελεσματική διαχείριση της φήμης και στην οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων, με τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, καθώς και με τον Τύπο και τα μέση κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια στιγμή δημιουργεί ένα ασφαλές δίχτυ για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων (Crisis Management).

Διαχείριση διαδικασιών κρίσεων

Ο τρόπος που είστε προετοιμασμένοι για μια κρίση, αντικατοπτρίζει τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τη φήμη σας.
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι γνωρίζετε τις απειλές που μπορεί να προκύψουν στον οργανισμό σας, είτε προέρχονται από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό περιβάλλον. Σας βοηθούμε να προετοιμαστείτε για τις απειλές αυτές. Εάν μπορείτε να τις αναγνωρίσετε, μπορείτε και να τις διαχειριστείτε. Στη ZITA πιστεύουμε ότι η άμεση και στρατηγική προετοιμασία εγγυάται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Διεθνείς Διαπιστεύσεις

Οι πάροχοι Ιατρικών Υπηρεσιών, παγκοσμίως, όπως η “Σύζυγος του Καίσαρα”, όχι μόνο πρέπει να είναι άριστοι αλλά και να φαίνονται. Οι Διεθνείς Διαπιστεύσεις για τα Κέντρα Υγείας και τους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, όχι μόνο δίνουν ποιότητα στις διαδικασίες, αλλά και το απαραίτητο κύρος για τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες.Ο ρόλος της ZITA Medical Management, είναι να σας συμβουλεύει για τις διαδικασίες και την επιλογή της πιο κατάλληλης λύσης πιστοποίησης και πιστοποίησης ποιότητας, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.