Δημιουργία απαιτήσεων και προδιαγραφών για την ολοκλήρωση των επιστημονικών περιοδικών στη βάση δεδομένων του SCOPUS

Το SCOPUS είναι υπηρεσία αναζήτησης βιβλιογραφιών και αναφορών (παραπομπών) του Elsevier και διατίθεται μέσω της πλατφόρμας Sci Verse. Θεωρείται η μεγαλύτερη βάση δεδομένων στον κόσμο με αναφορές και περιλήψεις αναγνωρισμένης διεθνούς βιβλιογραφίας με έξυπνα εργαλεία που βοηθούν στην ανάκτηση, αναζήτηση, επίλυση και οπτικοποίηση των ενοτήτων ανά τομέα ενδιαφέροντος.

Περιλαμβάνει πάνω από 21.000 τίτλους από 5.000 εκδότες σε όλο τον κόσμο, 49 εκατομμύρια εγγραφές (78% με περιλήψεις), πάνω από 5,5 εκατομμύρια έγγραφα συνεδρίων και 100% κάλυψη του Medline. Ο ρόλος και η ευθύνη της εταιρείας Zita αφορά την άριστη τεχνική προετοιμασία επιστημονικών περιοδικών για την υποβολή στη βάση δεδομένων με βάση τις προδιαγραφές που έχουν ανακοινωθεί. Η προετοιμασία αφορά είτε νέες εκδόσεις που θα σχεδιαστούν με τον κατάλληλο τεχνικό τρόπο, είτε από την αρχή είτε από τις υπάρχουσες δημοσιεύσεις.

Το επαγγελματικό και εξειδικευμένο προσωπικό της Zita έχει τη δυνατότητα, βάσει της εμπειρίας και της βαθιάς εξειδίκευσής της, να βοηθήσει και να υποστηρίξει τις Επιστημονικές Εταιρείες, στην προσπάθεια ένταξης των υφιστάμενων περιοδικών τους στο SCOPUS.

Συγκεκριμένα:
•    Λεπτομερής έλεγχος του περιοδικού
•    Καταγραφή των ελλείψεων της δημοσίευσης για την ένταξή της στη βάση δεδομένων
•   Κάλυψη κενών / ελλείψεων, ώστε το περιοδικό να πληροί τις τεχνικές προϋποθέσεις για την υποβολή στη βάση δεδομένων
•   Τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της συνολικής διαδικασίας
•   Κατάλληλη χρονική στιγμή υποβολής

Τα κύρια σημεία του συγκριτικού πλεονεκτήματος της Zita, είναι:
• Γνώση όλων των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται
• Συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση από εθνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης
• Πλατφόρμα σχεδίασης ηλεκτρονικών περιοδικών βάση προδιαγραφών, ένα μοναδικό και καινοτόμο εργαλείο

Ειδικά τροποποιημένο λογισμικό για τη δημιουργία επιστημονικού ηλεκτρονικού περιοδικού

To τεχνικό προσωπικό της ΖΙΤΑ, διαθέτει την τεχνογνωσία να δημιουργήσει και να διαχειριστεί την εξειδικευμένη ιστοσελίδα, ενός επιστημονικού περιοδικού, ώστε να ελέγχει όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας, με στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ένταξη του στις διεθνείς επιστημονικές βιβλιοθήκες.

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται έχει σχεδιαστεί, με στόχο να διευκολύνει την ανάπτυξη της ελεύθερης  ή  μη πρόσβασης, σε έγκριτες επιστημονικές εκδόσεις, παρέχοντας την τεχνική υποδομή όχι μόνο για την ηλεκτρονική παρουσίαση των άρθρων στα περιοδικά, αλλά και για ολόκληρη την ροή εργασιών της εκδοτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των άρθρων, της αξιολόγησης τους και της δημιουργίας ευρετηρίου. Η πλατφόρμα υποστηρίζεται από εφαρμογές «plugin-extensions», που επιτρέπουν να ενσωματωθούν νέα χαρακτηριστικά ενώ διαθέτει εφαρμογές που διευκολύνουν τη δημιουργία ευρετηρίου στο Google Scholar και στο PubMed Central. Επίσης, περιλαμβάνονται εφαρμογές τροφοδοσίας (RSS), μέτρησης στατιστικών και υποβολής εκθέσεων.

Το λογισμικό διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

  •    Δυνατότητα παραμετροποίησης
  •    Πλήρη διαχείριση της εκδοτικής διαδικασίας στο Διαδίκτυο
  •    Παρακολούθηση και καταγραφή της διαδικασίας υποβολής εργασιών, όπως και της αξιολόγησης και δημοσίευσης τους
  •    Συλλογή στοιχείων, με βάση τα οποία μπορούν να γίνουν στατιστικές μελέτες για το περιοδικό.